Klantwaardering 4,9 / 5

Uitstekende klantwaardering.
MijnAutoimporteur.nl heeft een klantwaardering van 4,9 uit 5 op Google Reviews.

Ruim 4.000 auto's geïmporteerd

We hebben ruime ervaring met het importeren van auto's. Veel internationale contacten en zijn bekend met buitenlandse gebruiken en culturen.

Eigen pakket samenstellen

Bij MijnAutoImporteur.nl kun je zelf je service-pakket samenstellen. Kies een pakket dat bij jouw situatie past!

Laagste prijsgarantie

Elders een offerte aangevraagd?
Stuur het ons toe en wij gaan ons best doen om het goedkoper te regelen.

Klantwaardering 4,9 / 5

Uitstekende klantwaardering.
MijnAutoimporteur.nl heeft een klantwaardering van 4,9 uit 5 op Google Reviews.

Ruim 4.000 auto's geïmporteerd

We hebben ruime ervaring met het importeren van auto's. Veel internationale contacten en zijn bekend met buitenlandse gebruiken en culturen.

Eigen pakket samenstellen

Bij MijnAutoImporteur.nl kun je zelf je service-pakket samenstellen. Kies een pakket dat bij jouw situatie past!

Laagste prijsgarantie

Elders een offerte aangevraagd?
Stuur het ons toe en wij gaan ons best doen om het goedkoper te regelen.

Privacy Policy

Over deze Privacyverklaring

Dank u wel voor uw bezoek aan onze website (“hierna: Website”). In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze Website gebruikt, wanneer u een zakelijke relatie met ons aangaat als klant of als leverancier of wanneer u bij ons solliciteert. Ook staat in deze privacyverklaring beschreven waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan.

Wij vinden zorgvuldigheid belangrijk en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze werkwijze erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, waarvoor wij van u toestemming hebben gekregen, die vallen onder gerechtvaardigd belang of die voortvloeien uit onze wettelijke taak;
 • niet met anderen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • zorgvuldig beheren en beveiligen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

VHS Automotive Group BV, gevestigd aan Oud-Loosdrechtsedijk 16b, 1231NA Loosdrecht, Nederland (KVK 68769334), is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van de verklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@mijnautoimporteur.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onder andere (doch niet uitsluitend) de Website van VHS Automotive Group BV (MijnAutoImporteur.nl), op de producten en diensten en op werving & selectie van medewerkers door VHS Automotive Group BV.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

VHS Automotive Group BV verwerkt persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van overeenkomst, wettelijke plicht, toestemming of op basis van gerechtvaardigd belang. Het gaat daarbij om de onderstaande activiteiten.

1. Het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te leveren of werkzaamheden voor u te verrichten, u te factureren en efficiënt te communiceren over de uitvoeringsaspecten van onze overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag toe te sturen of een bestelling bij u te plaatsen, uw facturen te betalen en vlot en efficiënt met u te communiceren over overige aspecten van de overeenkomst.

Wij verwerken de persoonsgegevens die via het formulier voor de gratis BPM indicatie op deze Website of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Naam, titel(s) en aanhef;
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens ten behoeve van facturatie en betaling.

Wij bewaren gegevens voor zo lang als deze nodig zijn om te voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst en het bieden van ondersteuning en service. Gegevens omtrent de verplichte (financiële) administratie worden voor een periode van ten minste zeven jaar bewaard.

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, dan worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar aanvullende persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en om op uw verzoeken te reageren.

3. Werving en Selectie

Wanneer u bij VHS Automotive Group BV solliciteert, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt. Als uw sollicitatie leidt tot een arbeidsrelatie, dan worden de daarvoor noodzakelijke gegevens overgenomen in uw personeelsdossier. In andere gevallen ontvangt u van ons een afwijzing en worden uw gegevens binnen twee weken na de afwijzing vernietigd, tenzij wij van mening zijn dat uw sollicitatie op een later moment alsnog tot een dienstverband kan leiden, in welk geval wij uw toestemming zullen vragen om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien hierbij persoonsgegevens verwerkt worden is dit op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst, waarin onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn geborgd.

Beveiliging persoonsgegevens

VHS Automotive Group BV heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers, die zich fysiek op EU-grondgebied en binnen Europese jurisdictie bevinden. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie van verbindingen, firewalls en beveiligde servers om te voorkomen dat uw persoonsgegevens ongeautoriseerd worden verwerkt. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol, de inhoud van onderhavige privacyverklaring en de noodzaak om wachtwoorden en/of apparaten voortdurend te beschermen.

VHS Automotive Group BV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Echter, gezien de aard van het internet als wereldwijd openbaar communicatienetwerk, kunnen we nooit garanderen dat persoonsgegevens, hetzij tijdens de overdracht, hetzij opgeslagen op onze systemen of anderszins in onze macht, absoluut veilig zijn tegen ongeautoriseerde toegang door derden, zoals hackers.

Minderjarigen

Deze Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die minimaal 18 jaar oud zijn en die volledig handelingsbekwaam zijn. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen, waarvan we weten dat ze minderjarig zijn.

Website bezoek

Wanneer u onze Website gebruikt, worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Deze informatie is op zichzelf niet herleidbaar tot u. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van de Website en de gerelateerde dienstverlening van VHS Automotive Group BV gebruikt en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze Website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de Website goed te laten werken. VHS Automotive maakt gebruik van analytische cookies en het analyse-platform Hotjar om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar. Het gaat in deze gevallen om geanonimiseerde gegevens. Voor meer informatie, lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.

Voor het gebruik van de cookies en trackers hebben we uw toestemming nodig. Bij een bezoek aan de website verschijnt er een standaard melding. Door op de button in de melding te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies en trackers.
Wanneer u ervoor kiest om geen toestemming te geven, kan het zijn dat delen van de website niet optimaal functioneren.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
 • Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen; 
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);  
 • Het recht om uw toestemming weer in te trekken voor de verwerkingen waar uw expliciete toestemming voor vereist is. Wederom geldt dat onder bepaalde omstandigheden, wij gerechtigd zijn om de verwerking van uw data voor te zetten, vooral indien de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Externe links

Deze Website kan links naar andere websites bevatten. VHS Automotive Group BV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring

VHS Automotive Group BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen deze privacyverklaring periodiek aanpassen aan eventuele wijziging van omstandigheden, gewijzigde regelgeving of verandering in techniek of ons privacybeleid. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze Privacy statement.

Vragen, verzoeken of klachten

Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via: info@mijnautoimporteur.nl, of door een brief te sturen naar:

VHS Automotive Group BV
Oud-Loosdrechtsedijk 16b
1231NA Loosdrecht

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 28 januari 2021.


Bereken gratis BPM

Vul het formulier in en we sturen je zo snel mogelijk gratis en geheel vrijblijvend een indicatie toe van de BPM op de door jou in te voeren auto.

Bereken BPM gratis!


Bepaal zelf je pakket

Geïnteresseerd in het importeren van je auto? Stel dan je eigen pakket samen!

Stel zelf samen!

Bepaal zelf je pakket.

Pakket samenstellen